FRANSA - FRANSIZCA - FRANÇAİS - COURS DE FRANÇAİS - FRANSIZCA ÖĞRENMEK - FRANSIZCA DİL DERSLERİ - FRANSIZCA GRAMER - FRANSA HARİTASI - FRANSA ŞEHİRLERİ

FRANSA FRANSIZCA FRANÇAİS ONLİNE FRANSIZCA DERSLER FRANSIZCA ÖĞRENMEK FRANSA HARİTASI FRANSA ŞEHİRLERİ FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ FRANSIZCA SÖZLÜK FRANSIZCA GRAMER FRANSA RESİMLERİ

FRANSIZCA ÖĞRENMEK - LES ADJECTİFS - SIFAT SERİSİ 7

 

İnternette fransızca öğrenmek için hazırlanmış blog sayfalarımızda fransızca en çok kullanılan kelimelerden fransızca les adjectif olarak adlandırılan sıfatlardan birkaçını daha paylaşmak istiyoruz.

Derslerimizden en iyi seviyede faydalanmak için çalışmalarınızda yazmayı ve yüksek sesle seslendirmeyi ihmal etmeyiniz...

Fransızca derslerimizde animasyon penceresindeki play işaretini tıkladığınızda kelimeleri sesli olarak dinleyebilirsiniz... Bu dersimizde son kelimemiz olan  intolérante kelimesi seslendirilememiştir bu kelimenin seslendirilişi bir önceki kelime olan intolérant kelimesinin seslendirilişine t harfinin eklenmiş halidir lütfen bu kelimenin seslendirilişinide sesli olarak kendiniz yapmaya çalışın.... iyi çalışmalar....

 

TÜRKÇE FRANSIZCA OKUNUŞ SESLENDİRME
sıfatlar 7 les adjectif 7 lezadjektif sept
düzenli ordonné ordone
düzenli ordonnée ordone
düzensiz désordonné dezordone
düzensiz désordonnée dezordone
becerikli adroit adrua
becerikli adroite adruat
beceriksiz maladroit maladrua
beceriksiz maladroite maladruat
hassas sensible sañsibl(õ)
duygusuz insensible eñsañsibl(õ)
hoşgörülü tolérant tolerañ
hoşgörülü tolérante tolerañt
hoşgörüsüz intolérant eñtolerañ
hoşgörüsüz intolérante eñtolerañt

SESLİ FRANSIZCA KURS NOTLARI - SIFATLAR 6 - LES ADJECTİFS

 

Sesli fransızca kurs notlarından Sıfatlar Serisi 6.

 Bu dersimizde de sıfatlar konusunda devam ediyoruz. Size tavsiyemiz ilk derslere çalışmamışsanız onlarada bir gözatmanız ve çalışırken yazmayı ve sesli olarak seslendirmeyi ihmal etmemenizdir... İyi çalışmalar....

 

TÜRKÇE FRANSIZCA OKUNUŞ SESLENDİRME
sıfatlar 6 les adjectif 6 lezadjektif sis
çalışkan travailleur travayör
çalışkan travailleuse travayöz
tembel paresseux parasö
tembel paresseuse parasöiz
alçakgönüllü modeste modest(õ)
yüksekten atan prétentieux pretañsyö
yüksekten atan prétentieuse pretañsyöz
gururlu fière fyer
yetenekli doué due
yetenekli douée due
eğlenceli amusant amüzañ
eğlenceli amusante amüzañt
can sıkıcı ennuyeux añuiyö
can sıkıcı ennuyeuse añuiyöz

İNTERNETTE FRANSIZCA KURS NOTLARI - SIFAT SERİSİ 5

 

 

İnternette yayınladığımız fransızca derslere çok kullanılan kelimelerden sıfatlar serisi 5 ile devam ediyoruz...

Fransızca kurs notlarımızdan olabildiğince çok yararlanmak için sayfalarımızı iyice inceleyip çalışma mantığını kavramaya çalışınız... İyi çalışmalar

 

TÜRKÇE FRANSIZCA OKUNUŞ SESLENDİRME
sıfatlar les adjectif lezadjektif
geniş large larj(õ)
dar étroit etrua
dar étroite etruat
şen gai ge
şen gaie ge
üzgün triste trist(õ)
sakin calme kalm(õ)
rahatsız agité ajite
rahatsız agitée ajite
sessiz silencieux silañsyö
sessiz silencieuse silañsyöz
gürültülü bruyant brüiyañ
gürültülü bruyante brüiyañt
iyimser optimiste optimist(õ)
kötümser pessimiste pesimist(õ)

SIFAT SERİSİ 4 - ONLİNE FRANSIZCA ÖĞRENMEK

Fransızca öğrenmek dersleri sıfatlar konusunda devam ediyor... Sıfat serisi 4.

 Bu fransızca dersimizde daha çok sıfatlardan insan ruh halleri ve davranışlarıyla ilgili kelimeleri toparlamaya çalıştık. Daha öncede belirttiğimiz gibi aynı türkçe anlamlı fransızca kelimenin birincisi erkeğimsi(eril) varlıklar için ikincisi dişimsi(dişil) varlıklar için kullanılanıdır... İlk kelimemiz olan mutlu kelimesini ele alırsak;

heureux        --> Erkekler

heureuse       --> Kadınlar için kullanılmaktadır...

Tüm dillerde oluğu gibi fransızcada da gelişmek için çalışmalarınızı devamlı yapmayı ve tekrar etmeyi ihmal etmeyiniz...

 

TÜRKÇE FRANSIZCA OKUNUŞ SESLENDİRME
sıfatlar les adjectif lezadjektif
mutlu heureux örö
mutlu heureuse öröz
mutsuz malheureux malörö
mutsuz malheureuse malöröz
hoşnut content koñtañ
hoşnut contente koñtañt
hoşnutsuz mécontent mekoñtañ
hoşnutsuz mécontente mekoñtañt
nazik poli poli
nazik polie poli
kaba impoli eñpoli
kaba impolie eñpoli
uzakta loin lueñ
yakında près pre

ONLİNE FRANSIZCA DERSLER - BEDAVA FRANSIZCA DERS NOTLARI - SIFAT SERİSİ 3

 

Online fransızca dersler en çok kullanılan sıfatlar serisi 3 ile devam ediyor...

Eril(mesculin) ve dişil(Féminin) olarak değişik yazılış ve seslendirilişe sahip olan sıfatları ard arda yazmadık bunlardan ilki eril ikincisi dişildir....

 

Sunmuş olduğumuz fransızca dersleri çalışırken yazmanız ve seslendirmeyi dinlerken sesli olarak tekrar etmeniz daha kolay ve kalıcı öğrenmenize katkı sağlayacaktır....

 

TÜRKÇE FRANSIZCA OKUNUŞ SESLENDİRME
sıfat les adjectif lezadjektif
kolay facile fasil
güç difficile difisil
pahalı cher şer
ucuz bon marché boñ marşe
zengin riche riş
akıllı intelligent eñtelijañ
akıllı intelligente eñtelijañt
aptal bête bet
katı, sert dur dür
katı, sert dure dür
yumuşak mou mu
yumuşak molle mol
iri,kaba gros gro
iri,kaba grosse gros
ince; narin mince meñs
     

ÜCRETSİZ FRANSIZCA DERSLERİ - EN ÇOK KULLANILAN KELİMELER - SIFAT SERİSİ 2

Fransızca başlangıç dersleri saydığımız derslerden, en çok kullanılan kelimelerden sıfatları öğrenmeye bu dersimizde de devam edeceğiz.  Bundan önceki sıfat derslerimizde bir sıfatın erkek cins(masculin),dişi cins(feminin) şeklini ayrısayfalar ve seslendirme şekliyle vermiştik. Bu ve bundan sonraki derslerimizde aynı tabloda işlemeye çalışacağız... 

Sıfatları verirken önce Masculin(eril)  sonra Féminin(dişil) şeklini vereceğiz ilk örneğimizi açıklayacak olursak;

iyi anlamındaki bon kelimesi 

erkekler için bon ilk sırada

kızlar için bonne ikinci sırada verilmiştir..

ve bu ders bu mantık ile  işlenmiştir...

Hazırlamış olduğumuz ücretsiz fransızca dersleri çalışırken yazmayı seslendirmeyi dinlerkende sesli olarak tekrar etmeyi ihmal etmeyiniz... 

 

TÜRKÇE FRANSIZCA OKUNUŞ SESLENDİRME
sıfatlar les adjectif lezadjektif
iyi bon boñ
iyi bonne bon
kötü mauvais move
kötü mauvaise movez
açık ouvert uver
açık ouverte uvert(õ)
kapalı fermé ferme
kapalı fermée ferme
doğru correct korekt
doğru correcte korekt
yanlış faux fo
yanlış fausse fos
kibar gentil jañti
kibar gentille jañtiy
kötü(kimse) méchant meşañ
kötü(kimse) méchante meşañt

FRANSIZCA ONLİNE DERS - FRANSIZCA SIFATLAR SERİSİ 1 - DİŞİ CİNS İÇİN KULLANIMI

 

Fransızca temel derslerden en çok kullanılan Sıfat sirisi 1. Dişi cinsler için sıfatların değişimi...

Önceki dersimizde sıfatların ne olduğundan biraz bahsetmiş ve en çok kullanınlan bazı sıfatların erkek cins varlıklar için en çok kullanılan bazı sıfatları yazılı ve sesli olarak vermeye çalışmıştık bu dersimizde o sıfatların dişi cins varlıklar için değişimini veriyoruz... İki dersimizide gözden geçirip aradaki farkın ne olduğunu kavramaya çalışın... Bu tabloda kızlar için kullanılan "belle" ve bunun karşılığı olan erkekler için kullanılan "beau" kelimesi iki tabloda da değiştirlmeyerek kullanılmıştır..

Dersleri çalışırken yazmanız ve seslendirilmesini dinlerken sesli olarak tekrar etmeniz öğrenmenize yardımcı olacaktır... İyi çalışmalar....

 

TÜRKÇE FRANSIZCA OKUNUŞ SESLENDİRME
sıfat le adjectif l'adjektif
küçük petite põti
büyük grande grañ
ağır lourde lurd(õ)
hafif légerère lejer
uzun longue loñg
kısa courte kurt(õ)
yaşlı vieille vyey
genç jeune jön
hızlı rapide rapid
yavaş lente lañt
yakışıklı beau bo
güzel belle bel
güçlü forte fort(õ)
güçsüz faible febl(õ)
sıcak chaude şod
soğuk froide fruad

FRANSIZCA TEMEL DERSLER - FRANSIZCA SIFATLAR 1

 

Fransızca temel derslerden en çok kullanılan Sıfat sirisi 1.

İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denmektedir. Daha açık ifade atmek gerekirse yakışıklı çocuk, güzel kız , soğuk su gibi cümlelerde altıçizili olan kelimeler kişi veya nesnelerin nasıl olduğunu(niteliğini) belirtmekte ve bunlara niteleme sıfatları denmektedir.

Sıfat çeşitleri birçok grup ve alt gruba ayrılsada biz burada genel olarak çok fazla kullanılan niteleme sıfatlarını ilk önce öğrenmeye çalışacağız...

Türkçede sıfatlar erkek ve dişi cins için aynı olmasına karşın fransızcada aynı değildir...Mesela;

sıfat erkek cins dişi cins
küçük petit petite
güzel beau belle

şeklinde farklılık olmaktadır...Genellikle sıfatları dişi cins için belirtmek için "petit" örneğinde olduğu gibi kelimenin arkasına "-e" harfi gelir ve okunuşu değişir, birkaç istisnada kelime tümden değişmektedir... Aslında bu türkçede de biraz öyledir güzel örneğinde olduğu gibi bu sıfat aynı anlamlı olarak erkekler için yakışıklı olmaktadır bu konuda benzer bir durum mevcuttur.

 

Bu dersimizde en çok kullanılan sıfatlardan bazıları verilmiştir sesli olarak tekrar etmeniz ve yazmanız öğrenmenize katkı sağlayacaktır... İyi çalışmalar...

 

TÜRKÇE FRANSIZCA OKUNUŞ SESLENDİRME
sıfat le adjectif l'adjektif
küçük petit põti
büyük grand grañ
ağır lourd lur
hafif léger leje
uzun long loñ
kısa court kur
yaşlı vieux vyö
genç jeune jön
hızlı rapide rapid
yavaş lent lañ
yakışıklı beau bo
güzel belle bel
güçlü fort for
güçsüz faible febl
sıcak chaud şo
soğuk froid frua

FRANSIZCA SEBZE ADLARI - İNTERNETTE FRANSIZCA ÖĞREN - FRANSIZCA DERSLERİ

 

 Günlük olarak çok kullandığımız sebze isimlerini yapabildiğimizce toparlayıp fransızca yazılış, okunuş ve seslendirmesini sunmaya çalıştık... iyi çalışmalar

TÜRKÇE FRANSIZCA OKUNUŞ SESLENDİRME
sebzeler les légumes le legüm
domates la tomate la tomat
patates pomme de terre pom de ter
patates la patate la patat
soğan le oignon l'onyoñ
sarımsak le ail l'ay
salatalık le concombre l(õ) koñkoñbr(õ)
marul la laitue la letü
patlıcan la aubergine l'oberjin
kabak la courge la kurj
fasülye le haricot l'ariko
havuç la carotte la karot
turp le radis l(õ) radi
maydanoz le persil l(õ) persi
ıspanak le épinard l'epinar

FRANSIZCA MEYVE İSİMLERİ ADLARI - FRANSIZCA ÖĞRENMEK - ONLİNE FRANSIZCA DERSLERİ

 

Görüntülü ve sesli fransızca derslerimize çok kullanılan kelimelerden faransızca meyve adları ile devam ediyoruz.... Günlük yaşamda fazlaca kullandığımız bahsi çokça geçen meyveleri ve fransızca karşılığını ve fransızca okunuşuyla birlikte animasyon vasıtasıyla seslendirmesini vermeye çalıştık...Animasyon ile birlikte sesli seslendirmeyi ve yazarak çalışmayı ihmal etmemenizi tavsiye ederiz...

LES FRUİTS - MEYVELER

TÜRKÇE FRANSIZCA OKUNUŞ SESLENDİRME
elma la pomme la pom
armut la poire la puar
karpuz la pastèque la pastek
kavun le melon l(õ) mõloñ
portakal la orange l'oroñj
mandalina la mandarine la mañdarin
muz la banane la banan
üzüm le raisin l(õ) rezeñ
çilek la fraise la frez
şeftali la pêche la peş
kayısı le abricot l(õ) abriko
kiraz la cerise sõriz
vişne la griotte la griyot
erik la prun la prün
ağaççileği, ahududu la framboise lafrañbuaz
böğürtlen le mûron l(õ) müroñ